Voorwaarden en regels

Om ervoor te zorgen dat de Community een prettige plek blijft, zijn er een aantal voorwaarden en regels opgesteld. Wanneer je je registreert, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

Forumbeheer
Het forum wordt beheerd en gemodereerd op vrijwillige basis door de Forumleiding. Alle content die wordt geüpload of anderszins beschikbaar is gesteld op het forum kan worden beoordeeld door de Forumleiding. Alle inhoud die wordt geplaatst of geüpload, kan worden verzonden naar verificatiediensten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, diensten voor het voorkomen van spam). Plaats geen inhoud die als privé of confidentieel wordt beschouwd.

De Forumleiding kan te allen tijde en zonder overleg of toelichting content aanpassen of verwijderen, daar waar zij van mening is dat deze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden of huisregels, of daar waar de leesbaarheid / begrijpelijkheid van een bericht / topic in het geding is.

De Forumleiding behoudt zich het recht voor om gebruikers, al dan niet tijdelijk en met of zonder opgaaf van reden, de mogelijkheid tot posten en de toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de Forumleiding niet aan de gedragsregels houden. Hieraan gaat minimaal één waarschuwing vooraf, tenzij de overtreding naar het oordeel van de Forumleiding ernstig genoeg is om direct tot een al dan niet tijdelijke verbanning over te gaan.

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan en gebruikmaken van het forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

De door gebruikers gegenereerde accounts en content die gebruikers op het forum plaatsen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker en de juistheid of onjuistheid ervan komt geheel voor diens rekening. ABDLforum kan op wat voor manier dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

ABDLforum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en / of verband houdt met het gebruik van het forum.

Bijeenkomsten
Meetings mogen alleen worden geadverteerd / besproken op het evenementen forum.
Evenementenorganisatoren kunnen contact opnemen met de admin om een speciale titel "evenementenorganisator evenementnaam" te krijgen.
Alle geadverteerde / besproken ABDL-bijeenkomsten mogen uitsluitend 18+ zijn.
ABDLforum behoudt zich het recht voor om advertenties / besprekingen van een bijeenkomst te verwijderen als we vinden dat deze onveilig of anderszins ongeschikt is.
Deelname aan een evenement geschiedt geheel op eigen risico.

Licentie
ABDLforum wordt een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie verleend voor het gebruiken, publiceren, of opnieuw publiceren van de geplaatste content op het forum. De gebruiker behoudt de auteursrechten over de Inhoud.

Wijzigingen
ABDLforum behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en regels te wijzigen. Mogelijk wordt gevraagd om de nieuwe versie van de voorwaarden te bekijken en deze opnieuw te accepteren als er in de toekomst (noemenswaardige) wijzigingen worden aangebracht.

Misbruik melden
Kom je bijdragen op het forum tegen die naar jouw mening in strijd is met de gebruiksvoorwaarden en / of huisregels? Ga daarover dan niet in discussie op het forum, maar meld het bij de Forumleiding via de meldknop bij het desbetreffende bericht of stuur een bericht naar iemand van de Forumleiding.

Huisregels

 1. De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de op het forum geplaatste content.
 2. Het is gebruikers niet toegestaan om zich voor te doen als een andere persoon.
 3. Het is gebruikers niet toegestaan om meer dan één (1) forumaccount te hebben.
 4. Forumbijdragen zijn volwassen, interessant, inzichtelijk, grappig en / of helpend. (Delen van) forumbijdragen die off-topic zijn, oftewel: die niet of nauwelijks iets te maken hebben met het openingsbericht van de discussie of bijdragen die geen constructieve bijdrage leveren (bijv. alleen over de inhoud van luiers gaan), kunnen worden verwijderd door de Forumleiding.
 5. Het is gebruikers niet toegestaan onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe te delen, alsook ertoe aanzetten om zelfvernietigende handelingen uit te voeren (zoals zelfbeschadiging of iets anders dat medisch riskant is).
 6. Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, disrespectvolle, niet-constructieve, irrelevante of anderszins ongepaste bijdragen zijn niet toegestaan.
 7. Het is gebruikers niet toegestaan om in bijdragen op de man te spelen richting mede-forumgebruikers, of om mede-forumgebruikers te provoceren. Of er sprake is van op de man spelen / provocatie bepaalt de Forumleiding.
 8. Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals persoonsnamen, initialen, telefoonnummers, e-mailadressen, woonadressen of andere privacygevoelige gegevens) in bijdragen te vermelden die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 9. Het is gebruikers niet toegestaan om zich onbehoorlijk of hinderlijk te gedragen tegenover andere gebruikers.
 10. Het is gebruikers niet toegestaan om gedrag te vertonen dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 11. Het is gebruikers niet toegestaan om reclame te maken. Gebruikers mogen dus geen advertenties plaatsen of al dan niet commerciële bedrijven promoten, tenzij hier toestemming voor is gegeven door de Forumleiding.
 12. Het is gebruikers toegestaan om links naar andere websites te plaatsen, ook naar commerciële websites, mits deze zinvol zijn in de context van de discussie en niet voornamelijk bedoeld zijn om reclame te maken. Of er sprake is van reclame bepaalt de Forumleiding. Ook dient de gebruiker bij de link een beschrijving te plaatsen van hetgeen waar de link naar leidt. Een 'kale' link, dus zonder een dergelijke toelichting, kan verwijderd worden door de Forumleiding.
 13. Het is gebruikers niet toegestaan om content te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 14. Belastende alsook lovende uitlatingen over bedrijven, instanties, diensten of producten dienen altijd te worden onderbouwd.
 15. De voertaal van het forum is Nederlands. Berichten die geheel of gedeeltelijk in een andere taal zijn opgesteld, kunnen verwijderd worden.
 16. Bijdragen die (zeer) slecht te begrijpen zijn, bijvoorbeeld door taalfouten of gebrek aan interpunctie, kunnen verwijderd of aangepast worden door de Forumleiding.
 17. Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en emoticons. Of er sprake is van overdreven gebruik bepaalt de Forumleiding.
 18. De Forumleiding kan berichten aanpassen omwille van de leesbaarheid, duidelijkheid en vindbaarheid op de site / op internet.
 19. Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst.
 20. Het is gebruikers niet toegestaan om teksten of beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust, te plaatsen op ons forum, tenzij de gebruiker aantoont dat hij / zij daar toestemming voor heeft van de betreffende auteur.
Bovenaan Onderaan